Логистика и складиране


Ние се грижим за всякa стъпка

Със складово пространство, разположено в непосредствена близост до летище София, Ви даваме възможност за складиране, товаро-разтоварване, както и постоянна информация за движението и наличността на Вашите стоки при постоянни температурни условия. .