Три са насоките, в които семейство Василевски поема специален ангажимент за развитие на обществото:

Проект WishBox Wishbox
Проект за личностно развитие на младите в България

основана от Олга Василевска в партньорството на Теодора Зарева и със съдействието на екип от доброволци, проектът WishBOX цели да мотивира, информира и вдъхновява младите българи при избора им на професионален път.
Чрез представянето на успели българи от различни професионални и академични сфери, проектът дава позитивен пример за развитие на младите в България по интерактивен и увлекателен начин и така подкрепя успешната им реализация.Хубава работа!Хубава работа!
радио рубрика за житейските уроци на професионалистите в България

30 минутна рубрика в рамките на редовната програма на Радио София е неформален разговор на Олга Василевска (автор и водещ) със специален гост за ежедневните трудности, щастие и уроци в динамичната реалност на съвременният работещ българин. Личните истории на гостите в предаването поставят на преден план ценности като трудолюбие, честност и последователност- основополагащи за социалното и професионално развитие на българите.


Пребъдване на православна религия и морал в БългарияПребъдване на православна религия в България

По настояване на основателя на компанията, Минко Василевски, подкрепата за православната религия е регламентирана формално и в дружествения договор на компанията, като общото събрание заделя 10% от разпределения дивидент на годишна база за дарителски кампании за развитието на православната църква в България.

Последният проект, подкрепен чрез инициативата е Дом за деца без родители в Нови Хан. Повече за дома можете да прочетете тук: https://svetinikolai.org/