MW LOGISTICA е семейна фирма. Предаваните от пет поколения семейни ценности на точност, ефективност и преприемчивост са заложени в основата на фирмената философия и са кредо на всеки служител в компанията.
 • Точност за нас означава, че си държим на думата
 • Ефективност означава, че винаги търсим най-доброто решение и работим прецизно за постигане на най-добрия резултат от работата ни
 • Предприемчивост означава, че подхождаме с изобретателски дух към решението всеки казус

Нашето мото: Спедицията с лично отношение!


Нашите ценности и характер:
 • работим успешно в екип
 • лоялни и честни сме
 • изобретателни сме
 • отговорни и надежни сме
 • позитивни сме
 • мислим бързо
 • работим със самочувствие
 • работим ефективно
Нашите ценности
Нашата задача:
 • генерираме печалба
 • грижим се за спокойствието на нашите клиенти и партньори
 • търсим и задържаме нови и стабилни клиенти
 • успешно и бързо се приспособяваме към новостите

Нашата мисия:
 Генерираме печалба въз основа на стабилни и спокойни партньори, благодарение на нашия изключителен характер!