На 18 Март 2019г. се проведе открита лекция пред студентите от 3ти курс от специалността "Бизнес логистика" в УНСС. Гост- лектори бяха Олга Василевска (управител), Даниел Йорданов (ръководител продажби), Кичка Дянкова (спедитор),  Владислав Стоянов (търговски представител) от екипа ни.

Освен представяна на компанията, темата за посещението ни бе свързана с практиката и ежедневието на спедитора, по-конкретно във връзка с организирането и структурирането на системни групажни линии.

Практическите казуси бяха най-интригуващи за студентите-бъдещи логистици. Те се включиха активно изчисляване на товарни параметри, ценообразуване при групажни пратки и оптимизиране на товарен капацитет. 
Предстои и участието на MW LOGISTICA в първата научна и бизнес конференция по логистика и верига на доставките, организирана за УНСС, която ще се проведе на 22-23 май в столицата. Повече за нея, прочетете на https://conference.balbg.com/