С първата открита лекция катедра „Логистика“ стартира инициативата си „Срещни бизнеса – бъди успешен в логистиката“. Началото на поредицата постави темата „Професията „спедитор“ – практика и реалност“ с лектор Олга Василевска, управител на фирма  MW Logisticа ООД.

Събитието събра в голямата конферентна зала студенти от  III и IV курс на специалност „Бизнес логистика“, магистри.

Три основни цели на инициативата формулира доц. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра „Логистика“: провеждане на регулярни срещи с изявени мениджъри от областта на логистиката, фокусирането върху конкретен опит в решаването на практически проблеми, развиването на знания и умения при бъдещите специалисти.

В голямата конферентна зала
Като спедитор от трето поколение, пето поколение предприемач и второ поколение управител на семейната фирма се представи пред студентите Олга Василевска. В презентацията си тя очерта същността в работата на MW Logisticа, основана през 2008 г. с основна дейност логистика, спедиция и транспорт на товари по суша, вода и въздух на територията на страната и в чужбина.

Фирмата си партнира с един от един от най-надеждните и гарантиращи добро качество на работа европейски спедиторски концерни – германския EMONS Spedition.

Олга Василевска
Лекторът се спря на автомобилния транспорт и складовата логистика, стоките, които MW Logisticа транспортира от цяла Европа - с най-силни релации Германия, Белгия и Холандия, добре организираната мрежа, различните гъвкави варианти при индивидуални изисквания на клиентите, видовете автомобилен транспорт, в зависимост от големината на пратката и др.

Стремим се да сме близо до нашите партньори, да познаваме нуждите им и да продължаваме да намираме най-оптималните решения за тях, посочи Василевска.

По време на откритата лекция
Източник: unwe.bg