Жана Попова, одитор Веритас – Одит ЕООД
едно интервю от поредицата "Нашите 10", посветено на партньорите на MW LOGISTICA по случай първия юбилей на компанията 

Жана Попова е външен одитор за МВ Логистика от самото начало на компанията. Макар външото одитиране да е не задължителен елемент в българското законодателство, компанията всяка година заверява външно всички финансови отчети. Основната идея и цел за създаване на ВЕРИТАС ОДИТ ЕООД е извършване на финансов одит съгласно изискванията на Закона за счетоводство и Закона за независим финансов одит, а при избора на името Жана Попова споменава, че е ползвала латинската дума „веритас“, защото отразяването на истината е основен принцип за работата и.

Как започнахте сътрудничество с MW LOGISTICA и какви са впечатленията ви от тях?
С Минко Василевски работя от самото начало. Той започна от нулата много геройски! Справи се с всичко и когато тръгнаха нещата за съжаление почина, но неговите дъщери продължиха. А след един такъв шок – смъртта на баща им, те много бързо успяха да се настроят, да влязат в проблемите на фирмата, да разберат спецификата на работата и да продължат неговата дейност. Фирмата върви чудесно, има чуждестранен партньор, с който работят много добре, което също е от голямо значение. Въобще - две много грамотни и опитни жени, които разбират от професията си.

Кое е най-важното във взаимоотношенията Ви с тази фирма?
Най-важно е човешкото, интелигентното, финото. И тези открити взаимоотношения, които са между мен и тях - аз ги виждам и във взаимоотношенията между тях и персонала, което е много важно и хубаво. И всичко е в рамките на закона, нещо, което е характерно и за Минко и за Оля. Нещата вървят и затова работя с тях, защото те са една чиста фирма, почтена, много далече от сивата икономика.

Какво според вас означава спедиция с лично отношение?
Те вникват във всеки проблем на спедицията, живеят със спедицията. Те определят цените, определят пътищата и много живо се интересуват от спецификата на спедицията.

Фирмата става на десет години, в по-голямата част от тях България е в Европейския съюз и Европейския съюз е в България. Какъв знак е това според вас?
Много добър знак. Те успяват да работят с Европейския съюз, с тези правила, минаха през световната финансовата криза и успяха да се задържат на пазара.

Кое беше според Вас най-важното за успеха на фирмата през това време?
Отношението към клиентите смятам, че беше най-важно. И взаимоотношенията вътре във фирмата, подборът на персонала е нещо много важно, но те успяха.

Какъв е вашият принос за този успех?
Аз просто гледам, проверявам, консултирам, давам съвети. Давам си мнението винаги професионално и законосъобразно, много държа на това и съответно те винаги го приемат.

Каква история от тези 10 години бихте ни разказали, която си спомняте с особено вълнение?
Може би още като беше в Шенкер Минко, поисках увеличение на хонорара, защото се беше увеличила работата и бях убедена, че той го приема, но той излезе навън със своите помощници, консултира се и влезе и много щастливо ми съобщи, че приемат новата ми оферта. Това много ме впечатли. Много, много добре сме работили с Оля и с Мони, те са различни двете – всяка в своята област, но намерихме общ език.

Какво искате да им пожелаете за тази десетгодишнина?
Много успехи! На първо място понеже говорим за фирмата служебни, но им пожелавам и лични успехи. Оля вече има две деца, да израснат, да наследят нейните качества, ако трябва да продължат фирмата. Мони сега очаква бебе и на нея й желая здраве, късмет и да продължават да бъдат толкова упорити и толкова амбициозни, колкото са били дотук.


Основната идея и цел за създаване на ВЕРИТАС ОДИТ ЕООД е извършване на финансов одит съгласно изискванията на Закона за счетоводство и Закона за независим финансов одит.
При избора на името на фирмата ползвах латинската дума „веритас“, защото имах и продължавам да имам намерения да отразявам истината. Дружеството е малко и изпълнява само финансов одит.
На първо място в работата за мен са етика, морал, безпристрастност, професионализъм, качествено и в срок изпълнение на възложената работа.
Най-значимото постигнато през годините е факта, че голяма част от клиентите ни са с нас от създаването на Дружеството през 2000 г. А новите клиенти започнали да ползват услугите на Дружеството са в резултат на препоръки от старите клиенти.
В България успяваме, когато работим честно, неуморно и отговорно. Колкото и да е трудно - това е пътят към успеха.
Мечтая да има повече преуспели по честен път българи, да има богата средна класа и да не си пречим, а да си помагаме.