3PL или така наречената договорна складова логистика по същество представлява outsourcing на логистичните дейности - изпълнение от външна фирма като доставчик частично или цялостнo на логистичните процеси като управление на мрежата на доставки, реализиране складова дейност или организацията на доставките до клиенти (fulfillment).

Въпросът за управлението на складовите наличности и операции става актуален за всяка компания в активно развитие.

Тогава решението за самостоятелно управление на логистичните процеси или частично/цялостно прехвърляне към външен доставчик става ключово за стабилния ръст на бизнеса Ви.

Доставчиците на 3PL услуги предлагат експертно извършване на операции като: товаро-разтоварни операции, спедиционна дейност, митническо обслужване, съхранение на стоки, управление на складови наличности, подготовка на експедиции, комисиониране, опаковка, управление на доставките и мрежата за с. Допълнителни услуги като клиентско обслужване за експедициите носят добавена стойност към услугата.Ползите за Вашия бизнес в ползването на 3PL доставчик са:

  1. Намаляване на разходите: ползването на всички видове логистични операции и цялостно складово обслужване става без необходимост Вие да правите дългосрочни инвестиции в механизация или развитие на екип. Вашият логистичен доставчик може да предложи и оптимизация в настоящите Ви разходи за транспорт, тъй като управлява значително повече мрежи на доставките и така реализира икономии от мащаба.

  2. Гъвкавост: можете да определите периода на съвместна работа с Вашия логистичен партньор спрямо Вашите нужди, като така отпада необходимостта от дългосрочен ангажимент. Възможно е да изберете опция за временно складиране при сезонни промени в продажбите.

  3. Ефективност: фокусирате развитието на екипа Ви в това, в което сте най-добри. Приоритизирате развитието на експертност в продажбите. Увеличавате приходите, а не губите времето на екипа Ви в изпълнение на строго специфични, но нискодоходните процеси в логистиката.

  4. Намалявне на риска: при промяна в плана или спешна ситуация Вашият логистичен партньор винаги може да реагира с алтернативен подход и решение във връзка с широкия кръг на опитност.

  5. Плащате каквото ползвате: спестявате от закупуване на складова техника, но и постоянните разходи за реализация на логистична дейност са високи. Вашият логистчен доставчик носи риска за управление на постоянните разходи (за заплати на складови служители, наем на складови площе и инвестиция в техника, за застраховки, разрешителни и лицензи).