Железопътен транспорт 
Ние управляваме нестандартните решения

Благодарение на сътрудничеството с изключителни специалисти в сферата на ЖП транспорта, MW LOGISTICA Ви предлага една от най-рентабилните транспортни услуги.


Услугите, които предлагаме за специализирани ЖП транспорти са:
  • Международна и вътрешна спедиция
  • Организиране на транспорт на извънгабаритни товари
  • Комбиниран и мултимодален транспорт
  • Проектни транспорти
  • Претоварни операции: вагон - автомобил - контейнер - баржа
  • Проследяване движението на вагоните
  • Оформяне на необходимата документация
  • Карго застраховане