Логистика и складиране
Ние се грижим за всякa стъпка

Нашите възможности за складиране и логистични операции ще Ви спестят време и средства. В складово-логистичната ни база предлагаме складиране, товаро-разтоварване, както и постоянна информация за движението и наличността на Вашите стоки.


Складово-логистичната ни база  се намира в логистичен комплекс MDL universal  на Цариградско Шосе, на входа на София магистрала Хемус от Пловдив.

Основните услуги в сферата на логистиката, които предлагаме са:

Договорна логистика 3PL

Цялостен аутсорсинг на всички Ваши логистични процеси. Ние приемаме доставките на Вашата стока, осигуряваме съхранението и според Вашите технически изисквания, реализираме експедициите към Вашите партньори. Носим материална отговорност и следим за точното изпълнение на всички поръчки и експедиции.

Фулфилмънт (Fulfillment) за електронна търговия

Цялостно складово обслужване на веригата на доставки за електронни магазини. Услугата включва приемане на стоката, алокиране по локации за съхранение, комисиониране, етикетиране, проверка на поръчката, опаковка и предаване към отговорен куриер за доставката.

Управление на доставките

Във връзка с управлението на складовата логистика реализираме директна синхронизация с Вашия софтуер с цел оптимизиране на потока на информация. При необходимост осъществяваме и връзка по телефона с получателите на Вашата пратка/ потвърждаваме получаването на стоката. Работим в директен контакт с Вас посредством удобни за Вас комуникационни канали, в които Вие получавате статуса на подготовка/ изпращане на пратката Ви по всяко време.

Товаро-разтоварни операции

При невъзможност във Вашия склад да приемете или обслужвате цели камиони-прицеп, нямате мотокар или товаро-разтоварна рампа, ние разтоварваме стоката Ви при нас и я доставяме на Ваш адрес с малък автомобил, бус или соло-камион с падащ борд. Можем да разтоварваме и претоварваме цели камиони, като осъществяваме временно складиране на стоката Ви.

Крос-докинг (Cross-docking)

Приемаме доставка на Вашата стока и директно или след сортиране и преопаковка реализираме доставката до Вашия краен клиент или във веригата на доставки.

Транспортна опаковка

Палетизиране и разпалетизиране, опаковка и пакетиране - опаковаме Вашата стока по посочени от Вас спецификации, изготвяме специални транспортни каси, палета, или специфично укрепване по конкретни параметри.

Дистрибуция в страната

Нашата мрежа от доставчици в страната позволява доставката на Вашата пратка (частичен товар, палетна или колетна) до всяка точка на България в срок от 24 ч. след получаване на Вашата заявка.

Съхранение на храни и фуражи

Регистрирани сме и отговаряме на всички изисквания от към Българска Агенция по Безопасност на Храните за складов оператор на храни и фуражи.

Складиране

Ние осигуряваме отговорно съхранение на Вашата стока според Вашите изисквания и в безопасни условия. Носим материална отговорност за стоката и осигуряваме 24 часово видео наблюдение на складовите площи. Логистичния комплекс е с 24 часово жива охрана и система за контрол на посетителите.