Олга Василевска, управител на MB ЛОГИСТИКА: Разковничето е в иновативни решения и ефективни синергии

Загубата на вдъхновителя и основателя на MW LOGISTICA Минко Василевски през юни тази година постави голямо предизвикателство пред нас. Щастливи сме да споделим, че благодарение на експертния ни екип - сплотен и професионален, и вдъхновени от кредото на Минко: "Всичко е възможно" продължаваме положителната тенденция и приключваме 2012 г. с изпълнени цели и ръст на обемите. За съжаление, транспортният пазар не се разгърна в
очакваните размери през 2012 г. От второто тримесечие наблюдаваме ръст на пазара на сухопътния транспорт, но като цяло се усеща негативното влияние на западноевропейската криза върху оборотите в бранша ни. Тъй като логистиката е едно от звената, възприемани като средство за намаляване на разходите, стремежът за постигането на икономии и снижаване на разходите от страна на товародателите се отрази значително и върху маржа на печалбите ни.

През 2013 г. очакваме тенденцията за ръст в бранша да продължи, но спедиторските фирми трябва да отговорят на предизвикателството за трайно структуриране на разходите, за да се постигне финансова рентабилност от дейността. Развитието на нашия сектор зависи от дълготрайното развитие на ефективни синергии за оптимизиране на процесите в транспорта както чрез иновативни софтуерни решения, така и въз основа на развиването на партньорствата. В  диверсификацията на пазарите и погледа към трети страни извън ЕС се крие разковничето на дългосрочния успех в бранша. Географското положение на България е предпоставка за стратегическото ни позициониране като логистичен хъб между Европейския съюз и Азия - предимство, което българските фирми трябва да развиват. България може и трябва да се превърне в такъв логистичен хъб. За това обаче са необходими ясна стратегия и целеустременост както от представителите на бизнеса, така и от държавата. Развитието на инфраструктурата е стабилна основа в тази посока, но това е само началото. Пред нас стои голямото предизвикателство за привличане и развитие на качествени кадри в областта на транспорта.

Досега, ние, от MB ЛОГИСТИКА ООД, направихме значителни вложения в софтуерната си платформа, а следващите инвестиции насочваме към развитие на персонала и екипа. В спедиторския бранш човешкият ресурс е определящ за успеха. Именно там концентрираме усилията си през 2013 г. - в изграждането и развитието на всеки отделен служител в екипа ни.