Вилберт Херф, ръководител отдел "Координация централна и източноевропейска мрежа" в EMONS Spedition:

Г-н Херф, как германският бизнес и вие като негов представител гледате на България като търговски партньор?

- Нашето отношение към България е положително, а след като страната влезе в Европейския съюз (ЕС), този пазар стана още по-интересен за нас. Поради това ние в EMONS осъзнахме необходимостта да присъстваме директно тук и за тази цел използвахме позицията на "МВ Логистика". Разбира се, от гледна точка на външнотърговския баланс България не е най-големият партньор на Германия. От гледна точка на мрежовата структура обаче е необходимо нашата мрежа да обхваща и България, за да могат да се предлагат пълната гама услуги. Тъй като България е малък пазар, целта ни не е да реализираме големи обеми, а да се възползваме от по-ненаситените потоци товари, от които могат да се правят добри печалби.

Как се отразява политическата нестабилност в България върху решенията ви за работа тук?

- Моето мнение е, че политиката не прави автоматично икономика. Разбира се, има значение кой управлява. Като германски бизнесмен мога да кажа, че по принцип бизнесът се развива по-добре в условия на консeрвативно управление. На изборите през октомври избирателите дадоха право на Бойко Борисов да състави правителство. В този смисъл явно е желанието на българския гласоподавател за консервативно управление. Но при положение, че осем партии са в парламента, консервативната прагматичност може би няма да се наложи изцяло в правителството.

Когато гледаме статистика за търговските взаимоотношения между България и Германия виждаме, че те се свиват през последната година. Можем ли да го отдадем на политическите сътресения в България?

- Има различни фактори. Политическата нестабилност е единият фактор. Това неминуемо се отразява върху доверието на чуждестранните инвеститори към България. Има обаче и финансов фактор, който играе още по-голяма роля за доверието на инвеститорите. Сътресенията в Корпоративна търговска банка (КТБ) е пример за фактор, водещ до спад на доверието на инвеститорите, защото се засилват съмненията за платежоспособността на бизнеса в България и платежния морал като цяло. Ако говорим за спедиторския свят, това няма директно отражение. Но нещата, разбира се, са свързани. Колкото по-малко инвестиции има, толкова по-малко производство има и логично по-малко превози. В спедиторския свят липсата на тези инвестиции започва да се усеща 3-4 месеца по-късно.

България успява ли да се възползва от своето географско положение?

- Според мен чрез България могат да се развиват много пазари, включително коридорът, който свързва Европа с Турция. Но държави като Чехия и Полша също могат да бъдат присъединени и да бъдат успешно достигани от България. Въпросът е, разбира се, дали България би успяла да достигне тази позиция и да бъде възприемана като първи гейт за тези страни.

Как EMONS мина през кризата и как тя се отрази на бизнеса ви?

- Така наречената криза започна през есента на 2008 г. Първо се усети при недвижимите имоти и фондовите пазари. Нашият бизнес я усети през ноември 2008 г. Но истинските проблеми започнаха през януари 2009 г. Трябваше да се борим с 30% спад в заявките и обработените обеми. Това доведе до свиване на производствените ни мощности. Спадът на обемите доведе пък до срив в цените. В този момент всеки участник на пазара се бореше да привлече максимално много товари от и без това свиващите се обеми. Това обикновено се изразява в намаляване на цените и съответно маржа на печалба.

Как реагирахте на тези процеси?

- Веднага предприехме коригиращи мерки, които влязоха в сила от втората половина на 2009 г. Разделихме се с всички служители, които не бяха на трудов договор. С всички, които бяха на постоянни договори, започнахме да работим с гъвкаво работно време, за да намалим разходите за извънреден труд. Сляхме линии. Там, където преди са пътували 4 камиона например, ние ги сляхме в два. EMONS има 21 поделения в Германия, които извършват автомобилен транспорт. За да оптимизираме разходите, бяха намалени капацитетите в районите, които обслужват тези поделения.
В крайна сметка завършихме 2009 г. на нулата. Един от факторите, които ни помогнаха, беше предпазливостта на германците, особено свързана със страх от инфлацията. Един от ключовите пазари на EMONS е ориентиран към строителната индустрия, макар че Германия се слави най-вече с автоиндустрията си. Поради притеснения от ръст в инфлацията домакинствата започнаха да инвестират парите си в собствените си домове, започнаха да ги ремонтират, да ги оборудват, да залагат на енергийната ефективност и в крайна сметка строителната индустрия в Германия отчете ръст. EMONS е много силна в логистиката до строителните площадки. Точно благодарение на ръста на тази индустрия в Германия ние успяхме да балансираме от спада в другите ни пазари.

Европа възстанови ли се до нивата отпреди кризата?

- Не може да се говори за Европа като цяло, защото, ако гледаме Германия, тя има умерен ръст. Но държави като Италия и Испания нямат ръст. Ако разгледаме ситуацията от гледна точка на превозите извън най-засегнатите от кризата държави - Португалия, Испания, Франция, Италия, и погледнем Холандия, Белгия, Чехия, Великобритания, Полша, мога да кажа, че в момента сме на нива, по-високи от тези преди кризата.

Промениха ли се по някакъв начин световните транспортни коридори особено заради ситуацията около Русия и Украйна?

- EMONS има директни представителства в Украйна, Русия, Казахстан. Те усещат въздействието на събитията. За нас обаче много по-голям проблем се явява ембаргото, наложено от ЕС върху Русия, отколкото ситуацията в Украйна. Ние усещаме последствията от тези събития със закъснение от няколко месеца, но мога да кажа, че вече започваме да ги усещаме. EMONS ще продължи да присъства на този транспортен коридор, защото за нас това е стратегически важно. Има потенциал независимо дали Украйна ще се сближи повече с Русия или повече с ЕС. От икономическа гледна точка Русия и Европа са толкова тясно свързани, от една страна, това е енергията, от друга – технологиите и индустрията, че те не могат да бъдат разплетени независимо от геополитическата ситуация.

Кой транспорт според вас ще се развива най-динамично през следващото десетилетие?

- Според мен морският транспорт ще се развива много бързо през следващите години, но това зависи от много фактори и от развитието на световната икономика. Въздушният транспорт също е важен за нас, но трябва да отбележим, че и той е пряко свързан с икономическото състояние на света. Колкото по-голям е икономическият растеж, толкова повече въздушен транспорт има, тъй като тогава всичко трябва да става по-бързо, винаги не достига нещо и трябва да се достави бързо. През 2009 г. клиентите предпочитаха стоките да се доставят по-бавно с кораб, а не със самолет, защото по този начин можеха да плащат по-късно. Ние считаме, че и двата вида транспорт ще се развият бързо през следващите години, затова имаме собствени фирми, които се занимават с въздушен и морски транспорт и имаме 12 собствени офиса в Китай. Това обаче по никакъв начин не променя факта, че основният бизнес на EMONS е автомобилният транспорт - международен и вътрешен.

Направете една прогноза за транспортния бизнес в Европа?

- Да направя прогноза за цяла Европа е трудно. Вероятно 2015 г. ще бъде година на консолидация. Мога да кажа какво очакваме за EMONS – висок едноцифрен процент.

Как виждате развитието на българския пазар?

- Моята оценка за българския пазар в момента е положителна. Това се отразява и в нашите резултати за обработените обеми. Съвместната ни работа с "МВ Логистика" се развива много добре. Заедно и благодарение на целия екип на фирмата успяхме да създадем многобройни регулярни мрежови превози между България и Германия, България - Чехия, България – Полша и др. Ако сравним броя на заявките между България и Германия, благодарение на отличната съвместна работа с "МВ Логистика" EMONS има ръст от 30-40% в броя на обработени пратки по релацията Германия - България през 2014 г. спрямо предходната година. "МВ Логистика" също постигна изключителен ръст на собствено генерирания бизнес в България през 2014 в сравнение с 2013 г.