От 19 до 22 март 2014 г. в Интер Експо Център – София се проведе международното изложение  за логистика, дистрибуция и складови системи Sofia LogExpo.

Sofia LogExpo  предложи място за В2В среща на професионалисти, ангажирани във веригата от услуги, насочени към логистично осигуряване, дистрибуция и складиране на стоки, както и на производителите и търговците на тези стоки.  

Стремежът на организаторите бе да предоставят професионална платформа за представяне на иновативни проекти, най-съвременни комуникационни и информационни системи за управление на материални потоци, специализирани транспортни средства, гъвкави складови решения и цялостно складово управление.         

Участниците и посетителите успяха да се възползват от предоставената възможност за осъществяване на директни контакти и обмяна на опит за създаване на ефективно работещи системи в различни бизнес сектори чрез сътрудничество с партньорски фирми от следните направления:

• Логистистични оператори
• Логистични центрове
• Складова техника и оборудване
• Автоматизирано складово управление
• Средства и оборудване за опаковане при транспортиране
• Специализирани транспортни средства
• Флийт мениджмънт
• Софтуер, комуникационни и навигационни системи
• Цялостни  ERP решения за логистиката

Организаторите успяха да привлекат като посетители: бизнес ръководители, мениджъри на търговски, дистрибуторски и производствени фирми, ползващи транспортни и логистични услуги, специалисти в областта на информационните, комуникационните и транспортните услуги, собственици на складови бази и автомобилни паркове, и др.

Sofia LogExpo се проведе паралелно с 14-ата специализирана изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА и 21-ото издание на СЕКЮРИТИ ЕКСПО.